تلفن مدیریت

989211692790
989914140301

آدرس

دهدشت خیابان شهید مذکور پارسی رو به روی درمانگاه شماره 2 امام سجاد

تلفن های پاسخگویی

# نام و نام خانوادگی تلفن های تماس تسلط ساعات پاسخ گویی
1 جمال جیدار 09211692790 پشتیبانی- مشاوره در طراحی آپ موبایل 08-21
2 حامد چمن 09399600179 نرم افزار و آموزش 08-21
3 محسن حجت دوست 09175698303 نرم افزار 08-21
4 جلالی 0937797069 نرم افزار- سخت افزار 08-21

تماس با ما

تایید کنید رباط نیستید